Referencie

  • DataCentrum, s.r.o.
  • DATANOVA s.r.o.
  • ADAM-STAV Zbehy, s.r.o.
  • AHS Servis, s.r.o.
  • DATASOFT MEDIA, s.r.o.

Našim zákazníkom poskytujeme rozsiahlejšie služby:

Jednoduché účtovníctvo, kontrola a posúdenie predložených účtovných dokladov z daňového hľadiska, zaúčtovanie dokladov podľa platnej legislatívy, vedieme peňažný denník, knihu pohľadávok, knihu záväzkov, pokladničná kniha, evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku, evidencia a spracovanie DPH, Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch

až po veľké spoločnosti kde spracúvame

Podvojné účtovníctvo, výkazy DPH, mzdy, majetok, vedenie skladov, intrastat, kontrola a posúdenie predložených účtovných dokladov z daňového hľadiska, zaúčtovanie dokladov podľa platnej legislatívy, účtovný denník, hlavná kniha, knihy analytickej evidencie, obratová predvaha, evidencia pohľadávok a záväzkov, evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku, evidencia a spracovanie DPH, všeobecné náležitosti, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierka,

ďalej naša spoločnosť spracúva:

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, súhrnný a kontrolný výkaz, Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, prihlasovanie, odhlasovanie zamestnancov, vypracovanie pracovnej zmluvy, spracovanie miezd, spracovanie a odoslanie mesačných výkazov, evidenčné listy, potvrdenia pre zamestnancov, ročné zúčtovanie dane, mesačné, štvrťročné výkazy, hlásenia, sledovanie povinností zasielať hlásenie Intrastat, spracovanie a odosielanie hlásení v elektronickej forme, nulové hlásenia, všeobecné informácie, colný sadzobník, komunikácia s úradmi.

AHS Servis s.r.o.
Partizánska 61
94911 Nitra

Mobil: +421 915 116 579
E-mail: ekonomka@ahsservis.sk

© 2017 - 2019 AHS uctovnictvo s.r.o. All Rights Reserved

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.