Účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

 • kontrola a posúdenie predložených účtovných dokladov z daňového hľadiska
 • zaúčtovanie dokladov podľa platnej legislatívy
 • peňažný denník
 • kniha pohľadávok
 • kniha záväzkov
 • pokladničná kniha
 • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • evidencia a spracovanie DPH

Účtovnú závierku pri používaní jednoduchého účtovníctva tvoria:

 • Výkaz o majetku a záväzkoch
 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch

Podvojné účtovníctvo

 • kontrola a posúdenie predložených účtovných dokladov z daňového hľadiska
 • zaúčtovanie dokladov podľa platnej legislatívy
 • účtovný denník
 • hlavná kniha
 • knihy analytickej evidencie
 • obratová predvaha
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • evidencia a spracovanie DPH
 • súvaha, výkaz ziskov a strát

Účtovnú závierku podvojného účtovníctva tvoria:

 • Všeobecné náležitosti
 • Súvaha
 • Výkaz ziskov a strát
 • Poznámky k účtovnej závierka

Pre svojich klientov pripravuje daňové priznania:

 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, súhrnný a kontrolný výkaz
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Mzdová evidencia

 • prihlasovanie, odhlasovanie zamestnancov
 • vypracovanie pracovnej zmluvy, dohody
 • spracovanie miezd
 • spracovanie a odoslanie mesačných výkazov
 • evidenčné listy
 • potvrdenia pre zamestnancov
 • ročné zúčtovanie dane
 • mesačné, štvrťročné výkazy, hlásenia
 • spracovanie trvalého príkazu pre slnenie záväzkov

Intrastat

 • sledovanie povinností zasielať hlásenie Intrastat
 • spracovanie a odosielanie hlásení aj v elektronickej forme
 • nulové hlásenia
 • všeobecné informácie
 • colný sadzobník

AHS Servis s.r.o.
Partizánska 61
94911 Nitra

Mobil: +421 915 116 579
E-mail: ekonomka@ahsservis.sk

© 2017 - 2019 AHS uctovnictvo s.r.o. All Rights Reserved

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.